PROJEK BAIK PULIH RUMAH DI BAITUL MAQDIS

PROJEK BAIK PULIH RUMAH DI BAITUL MAQDIS

SASARAN : 50 buah rumah  | RM 2,100,000 juta di perlukan !

Projek baik pulih ini antara projek yang telah dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Ia dibuat bagi membantu penduduk miskin di sekitar Baitul Maqdis yang kurang berkemampuan.

Projek Baik Pulih Rumah & Pemasangan Solar Keluarga Miskin Palestin 2021