FIDYAH TANDA KASIH SAYANG ALLAH

Tafsiran Fidyah

 (Hari yang ditinggalkan) X (Tahun gandaan) X (1 Cupak) = FIDYAH 

 Kadar Bayaran Fidyah

 Kadar bayaran fidyah bagi satu hari puasa yang ditinggalkan ialah satu cupak beras yang boleh dibuat zakat fitrah (1/4 gantang Baghdad).

Dalam bentuk nilaian matawang adalah berdasarkan kepada kadar yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sehingga tahun 2019, secupak beras bersamaan dengan 600 gram dinilai dengan kadar RM 4.00.

Konsep Gandaan Bayaran Fidyah

Apabila seseorang yang meninggalkan puasa dan tidak menggantikan puasa tersebut, tidak perlu menggandakan fidyah tersebut kecuali bagi mereka yang berkemampuan. Contohnya:

Jika seseorang meninggalkan puasa selama 3 hari dan tidak menggantikan puasanya sehingga 3 kali bulan Ramadhan, maka kadar fidyahnya ialah:

RM4.00(1 cupak) X 3hari X 3tahun = RM36.00

(Sumber: Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan)